ประเภทสินค้า
• เซอร์กิตเบรคเกอร์
• แมคเนติกคอนแทคเตอร์
• อินเวอร์เตอร์
• มอเตอร์
• มิเตอร์
• คาปาซิเตอร์ / หม้อแปลง
• สายไฟ
• ปลั๊กสวิทช์
• ท่อร้อยสาย
• รีเลย์
• หลอดไฟ
• บัตลาตส์
• สตาร์ทเตอร์
• โคมไฟ
• ปลั๊กเพาเวอร์
• ตู้คอนซูมเมอร์
• อื่นๆ

ปลั๊กสวิทช์