• บริการของเรา
• บุคลากร
• เป้าหมาย
• โครงสร้างบริษัท
• การบริการของเรา

บริการของเรา
เราให้บริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกประเภท โดยเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นหลัก ในราคาที่เป็นกันเอง เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าด้วยบริการที่ประทับใจ อีกทั้งยังมีการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาการให้บริการต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สินค้ายี่ห้อต่างๆ ที่เรานำมาจัดจำหน่ายมีการคัดสรรเป็นอย่างดี โดยเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับระดับสากลเพื่อลดค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ หรือสินค้าชำรุด ซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าสูญเสียเวลา และทรัพย์สินอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเรายังมีการรับประกันสินค้าต่างๆ อีกด้วย

เรามีคลังที่มีประสิทธิภาพสามารถกักเก็บสินค้าไว้ได้มากกว่า 3,500 ชนิด ด้วยระบบการจัดการสินค้าคง คลังที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำและตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด