• บริการของเรา
• บุคลากร
• เป้าหมาย
• โครงสร้างบริษัท
• การบริการของเรา

เป้าหมาย
เป้าหมายของเรา คือ การสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าระยะยาว โดยเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่ประทับใจ และความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อเพิ่มระดับความพึ่งพอใจในการใช้บริการการขาย และรวมไปถึงงานประกอบและติดตั้งตู้สวิทช์บอร์ดด้วย